header

ALV uitgesteld

Geplaatst op 24-08-2020  -  Categorie: Bestuur

In het laatste bestuursoverleg heeft bestuur uitvoerig stil gestaan bij de oplopende corona cijfers in de regio en daarmee de risico's voor de leden. Er is besloten de komende algemene ledenvergadering uit te stellen tot een later moment. 

De geplande algemene ledenvergadering op 16 september gaat aldus NIET door.

Met vriendelijke groeten, Ron Pothoff. voorzitter wsv de Callenburgh.