header

Project 2019

Geplaatst op 30-10-2016  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: John Ribbe

Voortgang project 2019

 

In de nieuwsbrief van september heb ik geschreven over de aanpak van het hellingmateriaal. In dit artikel wil ik het met u hebben over de staat van de zijterreinen. Daar is recent een werkgroep voor opgericht. Die gaat, met het oog op de ophoging van de zijterreinen, inventariseren wat er dan moet gebeuren danwel moet worden meegenomen bij de werkzaamheden. Waar aan gedacht wordt is het verder uitbreiden van de terreinen, het vervangen van de electriciteitskasten, de verlichting en een modernisering van de opslag- en werkruimten. Tenslotte worden er oplossingsvoorstellen gedaan aangaande de ophoging van de zijterreinen zelf.

 

De zijterreinen kunnen uiteraard niet verder worden uitgebreid dan de hekken, maar nu is een deel van de zijterreinen minder bruikbaar voor stalling en parkeer gelegenheid. Door het terrein terug te brengen tot de oude grenzen en deze met trottoirbanden op te sluiten kan het terrein beter worden afgebakend.

 

De lantaarnpalen zijn aan het einde van hun levensduur en kunnen mogelijk vervangen worden door energiezuinige led lampen. Datzelfde geldt voor de electriciteitskasten. Door deze te laten vervangen, kan mogelijk ook een andere verdeling worden gemaakt waarin we op een centrale plek een krachtstroom aansluiting aanleggen zodat we met zwerfkasten de gestalde vaartuigen beter kunnen bedienen.

 

Ook de opslag- en werkruimten moeten worden aangepakt. Mogelijk kan de zaagloods behouden blijven, maar we zoeken naar oplossingen om ongedefinieerde spullen te verwijderen, te inventariseren wat tot de inboedel van de vereniging behoort en wat  het ruimtebeslag is waar de leden hun privé middelen stallen. We denken daarmee minimaal één container te kunnen besparen.

 

Voor de ophoging zelf moeten we uitgaan van een vloeistofwerende ondergrond. Bodem vervuiling moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. Dat geldt trouwens nu ook al. We zullen als vereniging moeten kunnen aantonen dat we alles aan hebben gedaan om vervuiling tegen te gaan. Dat is uiteraard ook in ons eigen belang (en dat van onze kinderen en kleinkinderen) maar de gemeente kan anders bepaalde kosten op ons willen verhalen en die kosten kunnen behoorlijk oplopen

 

De werkgroep zijterreinen wil in 2017 deze onderzoeken en oplossingsvoorstellen uitvoeren om in de najaar vergadering van 2017 dit aan de ledenvergadering voor te leggen. Mocht u in de tussentijds vragen of suggesties hebben, breng die dan naar voren bij de werkgroep zijterreinen, bij het bestuur of bij mij.  Wanneer er weer nieuws te melden is, dan zal ik dat via deze nieuwsbrief aan u doorgeven.

 

Met vriendelijke groeten, John Ribbe