header

Nieuwsflits - aanpassing havenreglement art 12.2

Geplaatst op 23-09-2022  -  Categorie: Algemeen

De vereniging heeft een inspectie gehad van de DCMR. Die hebben o.a. een opmerking gemaakt over het ontbreken van een opslag voor het bilgewater. Het bestuur heeft dit opgepakt en werkt nu aan een voorziening hier voor. Inmiddels is er een tijdelijke opslag geregeld.

Naar aanleiding hier van is ook ons haven reglement aangescherpt. Art 12.2 gaat nu als volgt luiden:

Voorstel tot aanpassing ARTIKEL 12.2  (Haven Reglement) MILIEU.

Verder is het verboden om:

  • bilgewater in de haven te pompen. Dit is onder geen enkele voorwaarde toegestaan, ook niet als het water schijnbaar olievrij is.
    Indien afvoer van bilgewater of anderszins verontreinigd water noodzakelijk is, dient gebruik te worden gemaakt van een daartoe - aanwezige bilgewater-opslagtank, waarbij de daarvoor geldende regels dienen te worden nageleefd.
  • Verf kwasten etc. in de huisvuilcontainers te deponeren. Deze middelen dient u zelf als klein chemisch afval bij uw gemeente aan te bieden.
  • verontreiniging, door wie dan ook veroorzaakt, ongeacht op welke plek in de jachthaven, on-gemeld te laten. Milieu-incidenten moeten onmiddellijk worden gemeld

Dit voorstel zal in de komende ledenvergadering worden behandeld maar in ons aller belang is het zaak om er vanaf vandaag al naar te handelen.

Het bestuur